Partenti di Roma - Venerdi 12 Ottobre 2018

Corsa Ora Nome corsa Tris N Partenti Dotazione
1 15:30 Aringo 5 Euro 19.800
2 16:10 Nizon 9 Euro 14.300
3 16:50 Star Appeal 12 Euro 16.500
4 17:25 Maxim 12 Euro 8.800
5 18:00 Pirak 5 Euro 5.000
6 18:30 Prince Tady - Tris T 14 Euro 13.200