Partenti di Roma - Venerdi 12 Gennaio 2018

Corsa Ora Nome corsa Tris N Partenti Dotazione
1 14:55 Red Lord 7 Euro 11.000
2 15:35 Sharastani 6 Euro 7.700
3 16:10 Beatrice 6 Euro 5.000
4 16:45 Canova 9 Euro 5.500
5 17:20 Kalamoun - Ii Tris T 10 Euro 11.000
6 17:55 Polemista 10 Euro 5.500